Automatic coding (Otomatik kodlama):

Programlama işlemi gerçekleşirken kullanılan bilgisayar tekniğidir. Otomatik programlama olarak da bilinir.