Augment(Arttırma):
Bir sayıyı ulaştırmak istenilen değerine getirmek için arttırmaktır.