Auctioneering device:

İki veya daha çok input işareti arasından en düşük veya en yüksek input’un işaretinin otomatik olarak seçmek için tasarlanmış aygıttır.