Asyndetic (Bağlantısız):

Bağlantıları ihmal etmeye verilen addır.