Asynchronous Working (Eşzamanlı olmayan çalışma):

Yeni bir işlemin başlaması için önceki işlemin tamamlanmasını bekleyen çalışma durumuna verilen addır.