Asynchronous Computer (Eşzamanlı olmayan bilgisayar):

Çalışma yöntemi,  eşzamanlı olmayan bilgisayarlardır. Yani; bilgisayarın gerçekleştireceği işlemin başlaması için, bir önceki işlemin sonucunda çıkan işaretin sonucu  ya da uygulanacak işlem için  kullanılacak bilgisayar bölümlerinin boşa çıkmasını bekleyen bilgisayarlara verilen addır.