Asynchronous Communication (Eşzamanlı olmayan iletişim):

İletişim kurulurken, herbir karakterin ayrı ayrı eşzamanlandırılmasını sağlayan bir gönderme tekniğidir. Eşzamanlama işlemi herbir karakter için bir başlama biti ve durma biti yardımıyla yapılır.