Assumed Decimal Point (Varsayılan ondalık noktası):

Ondalık kesirlerlerin, kaydedildiği yerde tam ve kesirli kısmın ayrıldığı  basamaktır.