Associative Store (Yardımcı Bellek):

Kayıt yerleri yapılandırılırken özel adresleri yerine içeriklerine göre sınıflandırılmış belleğe verilen addır.