Assign (Arama):

Bir hesaplama sisteminin bir kısmını (genellikle bir çevresel birimini) özel bir amaç için ayırmaktır. Bu ayırma normal bir program sürecinde değişmezdir.