Assembly Unit (Birleştirme Birimi,Montaj Birimi):

  • Bir program birçok kısım veya parçanın birleşmesiyle oluşur. Bunları birleştiren aygıta verilen addır.
  • Mevcut olan programı ya daha büyük bir programa ya da tam bir programa birleştiren program parçasıdır.