Assembly Program (Çevirici Program):

Çevirme sürecinde simgesel dildeki bir program üzerinde çalışarak, makina dilinde program üreten programdır.