Assemble (Çevirme İşlemi):

  • Bir programın, bir assembly (çevirici) program aracılığıyla çevrilme sürecidir.
  • Sayısal programlamada, sonuçta tam bir program oluşturmak üzere alt programları birleştirmektir.
  • Simgesel işletim kodlarının makina kodlarına dönüştürülmesi.
  • Kendinden sonra gelen komuta bellek yerini ayarlamak.
  • Simgesel adreslerden, kesin veya yeniden yerleştirilebilir adreslerin hesaplanması.
  • Kitaplık yordamlarının program içine sokulması.
  • Makro komutlara özel parametrelerin sokulmasıyla simgesel komut dizelerinin üretilmesi.