ASCII (American Standard Code for Information Interchange):

American Standard Code for Information Interchange sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir terimdir. 7 bitten oluşan bir standart kodlama sistemidir. 8 bitten oluşan kodlama sistemi de mevcuttur ve ASCII-8 olarak bilinir. ASCII kodlama sistemi genellikle bilgisayarlar arasında veya bilgisayarın kendisi ve çevre birimleri arasında veri gönderimi yapıldığı zaman kullanılır.