Array (Dizi):

Herbiri bir anahtar veya indisle tanımlanan veri birimlerinin düzenlenmesidir. Bir programın bu diziyi özel bir anahtar veya indis kullanarak bağlantı oluşturmasına olanak tanır. Bir dizinin boyutu, birimi tanımlamak için gerekli olan indis sayısıdır.