Arithmetical instruction (Aritmetiksel komut):

Veriler üzerinde aritmetiksel bir işlemin (toplama,çarpma vs.) uygulanacağını belirten komuttur. Makina komut takımının bir alt kolu olan aritmetiksel komutlar, mantıksal komutlardan farklı ele alınır.