Argument (Bağımsız değişken):

  • Bir tabloya bağlantı yapmak için kullanılan bir değişkendir. Aranan özel birşeyin yerini  belirten anahtardır.
  • Bir değişken faktördür. Değeri bir işlevin değerini belirler.