Architectural protection (Yapısal koruma):

Bir bilgisayar sisteminin içine, yapımcısı tarafından, sisteme işlenen verilerin ve süreçlerin güvenliği için konulmuş olan donanım ve yazılım olanaklarını belirtir.