Application program (Uygulama programı):

Tüm bilgisayarı yönetmek için kullanılan yazılımların aksine kullanıcılar tarafından yazılan ve işin bir kısmını çözmek için yapılan programdır.