Append (Kayıt ekleme):

Bir kütüğe; yeni bir kayıdı, belirtildiyse kütükte belirlenen yere yerleştirmektir.