Analysis (Çözümleme, Analiz):

Bir sistemin veya bir kavramın incelenmesidir. Tüm yapı birimleri arasındaki fonksiyonel ilişkiyi belirlemek için daha alt düzeydeki birimlere ayrılır. Sentezin karşıtıdır.