Analyser (Çözümleyici, Analiz edici):

Bir bilgisayar programıdır. Kendisine sunulan diğer programları analiz eder. Bellekteki yerlere yapılan bağlantıları özetler ve işlem sıralamasını izleyerek çözümlemeyi yapar. Bu tür bir program hataları çözmek için (debugging) kullanılabilir.