Analog transmission (Analog gönderme):

Sayısal göndermedeki gibi belirli değişken işaretlerin yerine sürekli olarak değişen işaretlerin iletimidir. Normal telefon hatlarından yapılan konuşmalar ses dalgalarını temsil eden işaretlerin gönderilmesi şeklinde oluştuğundan analogdurlar.