Analog representation (Analog gösterim):

Bir değişkenin fiziksel nicelikle gösterimidir. Bu fiziksel niceliğin büyüklüğü, doğrudan doğruya o değişkenle orantılıdır.