Analog Data (Analog Veri,Örneksel Veri):

Sürekli olarak değişen fiziksel değerlerle ifade edilen verilerdir.