Analog Computer (Analog Bilgisayar, Örneksel Bilgisayar):

Çözülecek bir matematiksel so­runun fiziksel bir benzeri (ge­nellikle elektriksel) yaratma il­kesine göre çalışan bir bilgi­sayardır. Sıcaklık veya akış gibi değişkenler akım veya gerilim gibi fiziksel bir kavramın bü­yüklüğüyle gösterilir. Bu değiş­kenler bilgisayar tarafından benzerlik kurulmuş olan matema­tiksel formüle uygun olarak iş­lenirler.