Analog Adder (Analog Toplayıcı, Örneksel Toplayıcı):

İki girdi değişkeninin ağırlıklı toplamı olan bir çıktı değişkenini sağlayan, bir aygıttır.