Alu (Aritmetik ve mantık birimi):

Aritmetik ve mantık birimini (ARITHMETIC AND LOGIC UNIT) belirten ingilizce kısaltmadır.

Bir merkezi işlemcinin aritmetiksel ve mantıksal işlemlerle uğraşan donanım birimidir.