Alternate Poute (Alternatif Yol, Alternatif Rota):

İletişimde, birincil yolun kulla­nılamaması durumunda iletişimi sağlamak için ikincil bir yol olarak kullanılan bir iletişim kanalıdır. Normal yol olarak kullanılan yol kullanılabilir du­rumda değilse ikincil veya ye­dek bir iletişim kanalı kullanı­lır. Bir veya daha çok sayıda olası yollar var olabilir.