Alphanumeric code (Sayısal Kod):

Bir veri alanının karakter takımını belirtir. Kodlar, ∅ ¢ gibi karakterler yerine alfabe karakterlerinden veya sayılardan oluşur.