Alphanumeric character set (Sayısal karakter takımı):

Harfler, sayılar ve diğer karakterlerden oluşan bir dizi tanımlamadır.