Alphabetic String (Alfabetik Dizgi):

Bir alfabe sistemine ait olan karakterlerin oluşturduğu dizgidir.