Alphabetic Code (alfabetik kod):

Bilgi birimlerini göstermek için kullanılan ve harflerin karışımı­nın (kısaltmalar veya anlam­lı sözcüklerden oluşan), kullanılmasıyla oluşturulan veri kod­lama sistemidir.