Adaptive Routing (Yeniden Yönlendirme):

Bir iletişim ağında; trafik yoğunluğunun değişmesi veya arızalar sonucunda veri iletim yolunun otomatik değişmesidir. Yeni iletişim yolu o an’a kadar oluşturulmuş değişik trafik hatlarından gerçekleştirilir.