Access Time (Erişim Zamanı):

Bir depolama aygıtından veya bir çevresel birimden bir veriyi elde etmek için geçen zamandır. Ve­riyi isteyen komutun uygulanmaya başladığı andan bu verinin belirtilen yere (LOCATION) depolandığı ana kadar geçen zaman olarak öl­çülür.