Access right (Erişim hakkı):

Bir sistemin özel kullanıcılarına tanınmış olan ve izin verilen erişim yöntemini gösteren, okuma veya yazma durumunu belirtir.