Access permission (Erişim izni):

Bir yazılımı başlatmak için çalıştırma izni istenildiği zaman, erişim denetim mekanizması teşebbüsün doğru durumda olup olmadığını ve önceden konulmuş güvenlik denetimlerini karşıladığını belirlemişse verilen bir yanıttır.