Access (Erişim):

  • Bir çevresel birimden bilgi elde etme veya bilgiyi bir depolama aygıtından çıkarma sürecidir. Yine bu birimlere verileri depolama işlemidir.
  • Bir komutu (INSTRUCTION) bellekten sağlamayı ve ona uymayı içeren süreçtir.
  • Bir belgeyi bulan araç veya yöntemdir.
  • Bir belgeyi kullanma, ondan yararlanma iznidir