Access method (Erişim metodu, Erişim yöntemi):

Verileri işlemek için elde edilme yolunu belirtir, açıklar. Örneğin bir doğrudan erişimli depolama sistemi (Direct access storage) birçok değişik yollardan erişilen verileri yönetebilir.

Bir veri kaydının bir belleğe yerleştirilmesi veya bellekten çekilmesi için kullanılan programlama tekniğidir.

Verilerin bilgisayar ile çevre birimleri arasındaki taşınmasını sağlama ve yönetme yöntemidir.