Abstract :
Bir belgeyi kısaca veya özet halinde tanıtan yazıdır.