Absolute Value (Mutlak Değer):

Bir sayının matematiksel işaretine bakılmaksızın olan değeridir. Örneğin beş veya eksi 5 sayı­sının mutlak değeri 5′ dir. Gösterim olarak iki düşey çizgi arasında gösterilerek ifade edi­lir.