Absolute Loader (Mutlak yükleyici):

Bir ilk yükleme yükleyicisi (BOOTSTRAP LOADER) genel­likle hiçbir hata denetimi yapmaz. Sınanmamış programla­rın yüklenmesi kötü bir uygula­ma olduğundan, mutlak yükleyi­cinin değişik hata kontrol etme ye­tenekleri vardır. Eğer mutlak yükleyici bir programı herhan­gi bir hata işareti vermeksizin yüklerse, kullanıcı kendi prog­ramının daha önce yazılmış ge­çerli bir amaç program (ABJECT PROGRAM) halinde olduğundan güven duyabilir, ancak hepsi budur. Veri ve programlar tüm bellek adresleri daha önceden diğer bir sistem yazılımı (SYSTEM SOFTWARE) tarafından hesaplanmış olarak değişmez bir biçimde kaydedilir.