Absolute address (Mutlak adres):

Bir bellekteki yerin (Location) makina kodunda kullanılan sayı sistemiyle açıklanan gerçek adrestir.

Aynı zamanda ACTUAL ADDRESS, DIRECT ADDRESS, MACHINE ADDRESS, REAL ADDRESS, SPESIFIC ADDRESS olarak da bilinir.

Makina tasarımcısı tarafından bir bellek yerine verilen değişmez adrestir.

Daha öteye bir değişime gerek kalmaksızın tek bir bellek yerini tanımlayan bir karakterler dizisidir.

Özel bir veri biriminin bellekteki gerçek yeridir. Denetim birimince doğrudan yorumlanabilir adrestir.

Bilgisayarda özel bir bellek alanına tasarımcı tarafından atanan etikettir.