Abort (Yarıda bıraktırma):

Bir hata koşulunun tanınması durumunda daha önce başlatılan bazı eylemlerin kasıtlı olarak bıraktırılması, kesilmesi durumunu belirtir. Bu terim genellikle eylemin denetimli bir biçimde ve tamamlanmadan bitirilmesi durumunu vurgular.