Abbreviated Addressing (Kısaltılmış Adresleme):

Yalnızca tam adres kısmını kullanarak, doğrudan adresleme modunun kısaltılması sürecidir. Özellikle değiştirilmiş kod nedeniyle daha hızlı bilgi işleme sağlanır.