Klasörün tam adı duruma göre değişir. Temiz yüklemede, Kur belirlediğiniz sürücüde Windows adında bir üst düzey klasör oluşturur ve sonra sistem dosyalarını buraya kopyalar. Bir yükseltmede, Kur, %WinDir% için geçerli yolu kullanır; genellikle C:\Windows yoludur; Windows sürümleri için, sürücü harfi değişebilir ama sistem klasörünün adı genellikle \Winnt’dir. Temiz yükleme gerçekleştirirken, farklı bir klasör adı belirleyebilirsiniz ancak en güvenli seçim varsayılan adı kullanmaktır.