Taşınabilir, çok kullanıcılı ve çoklu programlama sağlayan bir işletim sistemidir. İlk olarak, Ken Thompson önderliğinde bir grup tarafından 1971 yılında çevirici dilinde AT&T Bell labratuvarlarında yazıldı. 1972 yılında Dennis Ritchie işletim sistemini, donanımla ilgili olan küçük bir bölümü dışında, yine kendi geliştirdiği C diline çevirdi. Bu da, UNIX işletim sistemini taşınabilir kıldı. Sadece, donanımla ilgili çevirici dilinde yazılmış küçük bölümünü, üzerinde çalıştırılmak istenen bilgisayarın mikroişlemcisine göre yeniden yazarak ve C dilinde (bknz C DİLİ) yazılmış bölümünü hiç değiştirmeden, UNIX istenen bilgisayara uyarlanabiliyordu.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

UNIX‘in ilk sürümünden bu yana, çeşitli sürümleri yapıldı. UNIX‘in yeni nesil mikrobilgisayarlarında bir standart olması için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu işletim sisteminin çok rağbet görmesi dolayısıyla, çeşitli firmalar tarafından, aslından çok az değişik sürümleri yazıldı. Örnek olarak, XENIX, VENIX, MICRONIX, Berkeley, SINIX, Apple’m A/UX ve IBM’in AIX işletim sistemlerini verebiliriz.

Şu anda, bir çok bilgisayar platformunda UNIX kullanılıyor. UNIX, bu platformlann birbirine bağlanarak, bir bilgisayar iletişim ağı kurulabilmesine de olanak sağlıyor. Çeşitli firmalar, kullanımı zor olan ve karmaşık komutlar içeren UNIX‘in kullanımını kolaylaştıran, Apple Macintosh ve  IBM OS/2’deki gibi grafik arabirimi olan bir sürüm geliştirmek için birleştiler. Böylelikle, sistemin programcı olmayan kişiler tarafından kullanımı kolaylaştı ve daha da yaygınlaştı.