İngilizce açılımı “Report Program Generator” olan RPG, iş uygulamalarındaki verilerle işlem yapmak ve raporlar üretmek için tasarımlanmış bir yüksek seviyeli programlama dilidir. İlk olarak 1964 yılında ortaya çıktı. Problemin çözümü için özel prosedürler yerine problemin detaylarına konsantre olmak isteyen kişilere kullanım rahatlığı sağlar.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

RPG derleyicisi, yazılan programı makine diline çevirir. RPG diliyle program yazmak BASIC (bknz BASIC), COBOL (bknz COBOL) veya FORTRAN’la (bknz FORTRAN) program yazmaktan farklıdır. RPG programlarının mantığı önceden belirlenmiştir ve programcı dört ana noktayı gözönüne alır.

  • Kullanılacak veri dosyalarının genel yapısı
  • Girilen verilerin özelliği
  • Çıktıların özellikleri
  • Çıkış verilerini yaratan hesaplamalar

RPG, dosya güncelleştirmesi ve rapor üretimi için çok hızlı ve etkili bir dildir. Bilimsel uygulamalara uygun değildir, fakat iş uygulamalarında çok geçerli bir dildir.