Belleğin özel bir kısmı olan ROM (Read Only Memory – Salt Okunur Bellek) programcı tarafından değiştirilemez, ancak içindeki bilgiler işletim sistemi ve düşük seviyeli diller (Assembler,C, vs.) tarafından kullanılabilirler.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

ROM içindeki bilgiler üretici tarafından bellek çipinin içine yerleştirilir. Bilgisayar ilk açıldığında, ekranda oluşan ilk görüntüler ve işletim sisteminin bilgisayara yüklenmesi için gerekli programlar ROM‘un içinde bulunur. ROM’un özel bir çeşidi PROM‘dur (ProgramableROM – Programlanabilir ROM). Programcı tarafından içine yüklenebilir ve bu bilgiler bir daha değiştirilemezler. Genelde bir kez yazılıp daha sonra değiştirilmeyecek yazılımlar için kullanılırlar. EPROM ise (ErasablePROM – Silinebilir PROM) daha çok revizyonlar gerektirecek ve çok sık değişmeyecek yazılımlar için kullanılırlar.