• Çalıştır anahtarı (makine): Kayıt defterinin HKLM\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Run anahtarında listelenen programlar başlangıçta tüm kullanıcılar tarafında kullanılabilir.
 • Çalıştır anahtarı (Kullanıcı): HKCU\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Run anahtarında listelenen programlar, geçerli kullanıcı oturum açtığında çalışır. Benzer bir alt anahtar HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\Windows\Run da kullanılabilir.
 • Load değeri: Kayıt defterinin HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\Windows anahtarının Load değerinde listelenen programlar herhangi bir kullanıcı oturum açtığında çalışır.
http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

 • Zamanlanmış görevler: Windows görev zamanlayıcısıbaşlangıçta çalışacak programları belirleyebilir. Ek olarak, bir yönetici yalnızca yöneticinin sisteminde listelenen, görevleri bilgisayarınızda ayarlayabilir.
 • Win.ini: 16-bit Windows sürümleri için yazılmış programlar, %SystemRoot% konumunda yer alan bu başlangıç dosyasının Windows kısmındaki Load= ve Run= satırlarına komutlar ekleyebilir. Win.ini dosyası Windows 3.1 çağından kalan mirastır.
 • RunOnce ve RunOnceEx anahtarları: Bu kayıt defteri anahtarları başlangıçta yalnızca bir kez çalışan programları tanımlar. Bu anahtarlar belirli bir kullanıcı hesabına ya da makineye atanabilir.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

 • RunServices ve RunServicesOnce anahtarları: Bu çok az kullanılan anahtarlar hizmetlerin otomatik başlamasını denetler. Bu anahtarlar belirli bir kullanıcıya ya da bilgisayara atanabilirler.
 • Winlogon anahtarı: Winlogon anahtarı Windows Vista ile çalışan bir bilgisayarda oturum açtığınızda ortaya çıkan eylemleri denetler. Bu eylemlerin birçoğu işletim sisteminin denetimi altındadır ancak özelleştirilmiş eylemleri siz de buraya ekleyebilirsiniz. HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon\Userinit ve HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon\Shell alt anahtarı otomatik olarak programları başlatabilir.
 • Grup İlkesi: Grup ilkeleri Kullanıcı Oturum Açtığında Bu Programları Çalıştır olarak adlandırılan ve bir kullanıcı oturum açtığında çalıştırılacak programların listesini belirten iki ilke içerir.
 • Policies\Explorer\Run anahtarları: Bir önceki paragrafta açıklandığı gibi başlangıç programlarını belirlemek için ilkeleri kullanmak buna karşılık gelen değerleri iki kayıt defteri anahtarından birinde oluşturur: HKLM\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run ya da HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run.
 • BootExecute değeri: Varsayılan ayar olarak HKLM\System\CurrentControlSet\ ControKSession Manager kayıt defteri anahtarının BootExecute değeri autocheck autochk * ayarlanmıştır. Bu değer, sisteminiz normal olarak kapatılmadıysa Windows’un, sabit diskinizin sistem dosyası bütünlüğünü denetlemesini sağlar. Diğer programlar ya da işlemlerin bu kayıt defteri değerine ekleme yapmaları olasıdır. (Not: Microsoft varsayılan BootExecute değerinin silinmesine karşı uyarıyor. Autocheck çalışırken sisteminiz askıda kalırsa ne yapacağınız hakkında daha fazla bilgi için 151376 numaraları ve “Yeniden Başlatma Sırasında Autochk Yanıt Vermezse Nasıl Devre Dışı Bırakılır” başlıklı Microsoft Knowledge Base makalesine bakın.)
 • Kabuk hizmeti nesneleri: Windows, kabuğuna yetenekler eklemek için, çok sayıda dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) yükler.
 • Oturum Açma komut dosyaları: Başlangıçta otomatik olarak başlayan oturum açma komut dizileri diğer programları da açabilir. Oturum açma komut dosyaları Computer Configuration\Windows Settings\Scripts (startup/shutdawn) ve User Configuration\Windows SettingsVScripts (Logon/Logoff) daki Grup İlkelerinde belirtilir.